Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące Dursbanu 480 EC

Konsultacje społeczne w sprawie wniosku o derogację na użycie środka ochrony roślin Dursban 480 EC

Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych w Poznaniu posiada certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council®) i jest zobowiązana do przestrzegania zasad promowanych przez FSC.
Jedną z zasad jest prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie stosowania środków ochrony roślin. FSC określiła listę substancji aktywnych (FSC-STD-30-001a), których nieuzgodnione zastosowanie skutkuje odebraniem lub zawieszeniem certyfikatu. Na liście tej znajduje się m.in. substancja aktywna o nazwie chloropiryfos (związek z grupy fosforoorganicznych), który wchodzi w skład środka ochrony roślin Dursban 480 EC.
W przypadku konieczności użycia takiego środka ochrony roślin przez posiadacza certyfikatu FSC, musi on ubiegać się o specjalną derogację, zgodnie z procedurą opisaną w dokumencie FSC-PRO-30-001 V1-0, której elementem są m.in. konsultacje społeczne.
RDLP w Poznaniu w latach 2018-2023 planuje użycie Dursbanu 480 EC do zwalczania pędraków na powierzchniach, gdzie będą prowadzone odnowienia lasu, zalesienia oraz na plantacjach nasiennych, z tego względu występuje do FSC o derogację na ten środek i rozpoczyna w tej sprawie konsultacje społeczne.

W załączeniu przesyłamy informacje dotyczące konieczności użycia Dursbanu 480 EC. RDLP w Poznaniu wnosi o zgłaszanie uwag odnośnie możliwości użycia przez tutejszą dyrekcję środka ochrony roślin – Dursban 480 EC w terminie do 23 lutego 2018 r. Uwagi można zgłaszać na adres Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu , ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań lub elektronicznie: sekretariat@poznan.lasy.gov.pl, w tytule wpisując ,,konsultacje FSC – Dursban”.