Lista aktualności Lista aktualności

ODWOŁANIE DECYZJI O ZAKAZIE WSTĘPU DO LASU.

Odstępujemy od lotniczego oprysku chemicznego.

W związku  z zaburzeniem rójki chrabąszcza majowego wynikającym z dużej zmienności panujących w tym roku warunków pogodowych Nadleśnictwo Grodzisk informuje, że odstąpiło od lotniczych zabiegów wielkoobszarowy chemicznego ograniczania liczebności owadów doskonałych chrabąszcza majowego.