Lista aktualności Lista aktualności

Specjaliści opisali Barłożnię Wolsztyńską.

Odbiór prac fitosocjologicznych.

29.05.2017 r. w Nadleśnictwie Grodzisk dokonano odbioru prac fitosocjologicznych dla obszaru Natura 2000 – Barłożnia Wolsztyńska PLH300028. Opracowanie fitosocjologiczne zostało wykonane przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu w ramach prac nad nowym planem urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Grodzisk obowiązującym na lata 2019- 2028. Komisyjnego odbioru prac dokonał zespół składający się z przedstawicieli Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Nadleśnictwa Grodzisk. 

tekst: Małgorzata Kałek