Lista aktualności Lista aktualności

ORGANIZACJA

NADLEŚNICZY - mgr inż. Dariusz SZULC

ZASTĘPCA. NADLEŚNICZEGO - mgr inż. Wojciech ŚLICZNER

GŁÓWNY KSIĘGOWY - Elżbieta MUSZYŃSKA-RATAJCZAK

INŻYNIEROWIE NADZORU:

 • obręby: Grodzisk, Rakoniewice - inż. Wojciech NIEMIEC
 • obręb Porażyn - mgr inż. Rafał SZELEJEWSKI
   

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ:

 • Hodowla lasu, selekcja nasienna, administrator SILP, Leśna Mapa Numeryczna - mgr inż. Anna Jędrzejczak
 • Ochrona lasu, ochrona przyrody, ochrona przeciwpożarowa - mgr inż. Małgorzata Kałek
 • Marketing, portal leśno-drzewny, e-drewno, sprzedaż drewna - mgr inż. Magdalena Dodot
 • Użytkowanie lasu, BHP  - mgr inż. Anna Macherska-Malecha
 • Stan posiadania, urządzenie lasu - mgr inż. Karolina Czarniecka-Wilczak
 • Łowiectwo - mgr inż. Mariusz Zieliński

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY:

 • Finanse i płace - Elżbieta Skotarek
 • Sprawy podatkowe - mgr Małgorzata Liskowiak
 • Kasa, usługi - Małgorzata Bejga
 • Płace i finanse - mgr inż. Agnieszka Bartczak
 • Finanse i zakupy - mgr Karolina Janowska

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ:

 • Komendant - inż. Zbigniew Kosztowny
 • Strażnik - Jędrzej Bejga

STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH, SEKRETARIAT

 • Kadry, sekretariat - Joanna Muszyńska

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY:

 • Sekretarz - mgr Maja Piechota
 • Sprawy administracyjne, infrastruktura - mgr inż. Anna Szymczyk
 • Sprawy administracyjne, infrastruktura - Iwona Andrys
 • Melioracje, drogi leśne, gospodarka łąkowo-rolna, fundusze UE - mgr inż. Bartosz Szewczyk

STANOWISKO DS. EDUKACJI I PROMOCJI:

 • Edukacja i promocja, zagospodarowanie turystyczne, nasiennictwo - mgr inż. Tomasz Kałek

STANOWISKO DS. NADZORU NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

 • mgr inż. Bartosz Roesler

STAŻYŚCI:

 • Michał Halasz
 • Bartosz Wittchen

LEŚNICTWA:

Porażynko:

 • Leśniczy - inż. Wiesław Czapracki
 • Podleśniczy - inż. Marcin Dziechciarek

Sworzyce:

 • Leśniczy - inż. Damian Kasprzak
 • Podleśniczy - Jan Kołacz

Gnin:

 • Leśniczy - inż. Radosław Borowski
 • Podleśniczy - Krzysztof Borowiak

Wioska:

 • Leśniczy - Zbigniew Krotoszyński
 • Podleśniczy -  Robert Kaczmarek
 • Podleśniczy - mgr inż. Wojciech Ratajczak

Wąsowo:

 • Leśniczy - mgr inż. Marcin Kamieniarz
 • Podleśniczy - inż. Łukasz Kołacz

Mniszek:

 • Leśniczy - Andrzej Geisler
 • Podleśniczy - inż. Tomasz Pieprzyk

Róża:

 • Leśniczy - mgr inż. Roman Andrzejewski
 • Podleśniczy - Tomasz Kowalski

Porażyn:

 • Leśniczy - mgr inż. Jerzy Kocinski
 • Podleśniczy - Tomasz Kattenbach

Bukowiec Stary:

 • Leśniczy - mgr inż. Piotr Cywiński
 • Podleśniczy - Krzysztof Sammler

Aleksandrowo:

 • Leśniczy - mgr inż. Michał Piątyszek
 • Podleśniczy - mgr inż. Wojciech Ścieszka

Krzewina:

 • Leśniczy - Piotr Jasicki
 • Podleśniczy - Michał Ciesielski

Głodno:

 • Leśniczy - inż. Daniel Kędziora
 • Podleśniczy - inż. Zbigniew Piechota

Rakoniewice:

 • Leśniczy - inż. Maciej Wieczorek
 • Podleśniczy - Jarosław Kałek

OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY:

 • Kierownik - Iwona Czapracka