Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż pustostanów.

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE (PUSTOSTANY) PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY.

Na podstawie art. 40a ustawy z dnia 28 września 1991r., o lasach (tekst jednolity Dz.U.2017.788), Nadleśnictwo Grodzisk podaje wykaz nieruchomości zabudowanych (pustostanów), przeznaczonych do sprzedaży na zasadach preferencyjnych dla pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych.

Szczegółówe informacje do pobrania na stronie BIP Nadleśnictwa Grodzisk.