Lista aktualności Lista aktualności

SAMORZĄDOWCY PYTAJĄ LEŚNIKÓW, „CO W LESIE PISZCZY”?

KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SZEFÓW WYDZIAŁÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA STAROSTW POWIATOWYCH W OSW PORAŻYN.

4 października 2018r. w OSW Porażyn rozpoczęła się dwudniowa konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostw Powiatowych.

Konferencję otworzyły wystąpienia leśników z Nadleśnictwa Grodzisk, zaproszonych przez samorządowców, którzy u źródła chcieli się dowiedzieć jak to naprawdę jest z „tą Puszczą Białowieską” i jaki wpływ na gospodarkę leśną miały zeszłoroczne huragany.

         Konferencję otworzył Wicestarosta Nowotomyski Pan Tomasz Kuczyński, który po krótkim wprowadzeniu oddał głos Nadleśniczemu Nadleśnictwa Grodzisk Panu Dariuszowi Szulcowi.

Nadleśniczy w krótkiej prezentacji przedstawił, uczestnikom konferencji, Nadleśnictwo Grodzisk, jego osiągnięcia i zadania oraz związki z samorządami powiatów: nowotomyskiego i grodziskiego. Po tym krótkim, aczkolwiek treściwym wystąpieniu, przybliżającym realia zwykłego nadleśnictwa, prezentację na temat: „ Puszcza Białowieska, co każdy wiedzieć powinien” przedstawił st. spec. Służby Leśnej Tomasz Kałek.

         Prezentacja na temat Puszczy Białowieskiej i jej problemów, w dużej mierze oparta była na materiałach przygotowanych przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych i miała na celu dać odpowiedzi na najczęściej formułowane pytania i zarzuty kierowane pod adresem leśników na łamach mediów. Czy leśnicy wywiązali się z tego zadania? O to należałoby spytać uczestników konferencji. Z rozmów kuluarowych wynikało, że samorządowcy chcieli poznać stanowisko leśników wolne od komentarzy zawartych często w przekazach medialnych.

        Swoje wystąpienie grodziscy leśnicy zakończyli  mocnym akordem jakim było pokazanie, bez żadnych komentarzy, filmu zrobionego w Nadleśnictwie Gniezno, gdzie w 2017 roku wiatry wyrządziły niepowetowane szkody, których naprawą będzie się musiało zająć kilka pokoleń leśników.

 

Darz Bór!

 

Tekst: Tomasz Kałek