Lista aktualności Lista aktualności

STRZEBLI BŁOTNEJ CORAZ WIĘCEJ!

Wyniki monitoringu jedynego stanowiska Strzebli błotnej w Wielkopolsce.

W dniach 16 i 18 czerwca 2018r., na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu przeprowadzono na terenie Nadleśnictwa Grodzisk, monitoring jedynego stanowiska występowania Strzebli błotnej Rhynchocypris percnurus w Wielkopolsce.

Stanowisko to należy do sieci NATURA 2000 pod nazwą „Barłożnia Wolsztyńska” i jest unikatowe w tej części Europy. Tegoroczne badania stwierdziły rozwój populacji, co potwierdzono poprzez kontrolne odłowy, podczas których złapano, a następnie wypuszczono z powrotem do wody, blisko 200 osobników. Stwierdzono przy tym, że aż 25 % z nich pochodzi z tegorocznego tarła, co dobitnie dowodzi, że działania ochronne RDOŚ w Poznaniu i Nadleśnictwa Grodzisk przynoszą zamierzone efekty, przyczyniając się do zachowania w dzikiej przyrodzie tego unikatowego gatunku.

Darz Bór!

tekst: Tomasz Kałek

zdjęcia: Piotr Jasicki