Asset Publisher Asset Publisher

IM WIĘCEJ POTU NA ĆWICZENIACH…

Czyli BHP w teorii i praktyce podczas szkolenia drwali.

W dniu 28 czerwca 2018 roku w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym w Porażynie odbyło się szkolenie drwali pracujących na terenie Nadleśnictwa Grodzisk. Wzięło w nim udział 28 uczestników.

Spotkanie składało się z trzech etapów:

Pierwszym było przypomnienie zasad ścinki,  przerzynki i okrzesywania drzew, opisanych w „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej”, które odbyło się w OSW Porażyn i było prowadzone przez pracowników nadleśnictwa.

Następnie uczestnicy szkolenia udali się na powierzchnię roboczą, na której zostały ścięte drzewa w taki sposób, by pokazać jak najwięcej błędów. Zadaniem pilarzy było znaleźć i ocenić, jakie błędy zostały popełnione. Wcześniej jednak wszyscy wypełnili test z wiedzy teoretycznej, po czym przystąpili do oceny ścinki pięciu kolejnych drzew. Była to praca indywidualna, bowiem szkolenie odbyło się na zasadach konkursu z nagrodami. Później przy wspólnym omawianiu poszczególnych pniaków (bo zwłaszcza na nich widać jakość pracy) nie obyło się bez sporów, dociekań i dyskusji.

Na koniec grupa udała się z powrotem do Ośrodka. Podczas pokazu filmów instruktażowych dla uczestników szkolenia, komisja konkursowa weryfikowała ich wyniki w celu wyłonienia dziesięciu najlepszych drwali, którzy zostali uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi wręczonymi przez Nadleśniczego Dariusza Szulca.

Wszyscy, zarówno organizatorzy – pracownicy nadleśnictwa jak i uczestnicy szkolenia, zgodnie ocenili atrakcyjność tego typu zajęć i potrzebę powtarzania ich w przyszłości. Nigdy nie jest za dużo rozmów i analizowania zasad bhp w tej trudnej i niebezpiecznej pracy jaką wykonują drwale w polskich lasach.

Darz Bór!

 

Tekst i zdjęcia: Roman Andrzejewski