Asset Publisher Asset Publisher

LEŚNICY SA NIE TYLKO OD WYCINANIA LASU!

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROGRAMU EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA W NADLEŚNICTWIE GRODZISK NA LATA 2019-2028.

17 września 2018r. odbyły się w siedzibie Nadleśnictwa Grodzisk, w Lasówkach konsultacje społeczne nad „Programem Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie Grodzisk na lata 2019-2028”.

W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji i organizacji, do których trafia oferta edukacyjna leśników, od szkół podstawowych i średnich poprzez instytucje samorządowe szczebla gminnego i powiatowego do organizacji społecznych takich jak; harcerstwo, stowarzyszenia regionalne czy kluby biegacza.

Podczas tych rozmów wypłynęło wiele tematów i zagadnień, które włączone do programu, zwiększa możliwości oddziaływania oferty edukacyjnej Nadleśnictwa Grodzisk na lokalne społeczeństwo.

tekst: Tomasz Kałek