Asset Publisher

Natura 2000

Na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Grodzisk znajdują się dwa obszary sieci Natura 2000.

PLB 300004    Wielki Łęg Obrzański   
PLH 300028    Barłożnia Wolsztyńska   

Poniżej do pobrania szczegółowe informacje na temat ww. obiektów.

Materiały do pobrania