Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna

Sprzedaż detaliczna drewna odbywa się w LEŚNICTWACH.

Osobą odpowiedzialną za marketing, Portal Leśno-Drzewny i e-drewno w Nadleśnictwie Grodzisk jest Anna Macherska-Malecha.

 

Poniżej do pobrania:


Sadzonki

Nadleśnictwo Grodzisk nie prowadzi sprzedaży sadzonek.

Nadleśnictwo Grodzisk od roku 2016 nie prowadzi produkcji szkółkarskiej.