Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja

Serdecznie zapraszamy, szczególnie dzieci i młodzież, do korzystania ze ścieżki dydaktycznej w porażyńskim parku. Prezentujemy na niej podstawowe zagadnienia dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej oraz historię Pałacu w Porażynie.

Ścieżka rozpoczyna się przy zaadoptowanym dla celów edukacyjnych budynku nazywanym "Dziuplą".
Wyposażenie w nowoczesny  sprzęt audiowizualny, niezbędny do prowadzenia różnorakich zajęć dydaktycznych, przestronne i wygodne wnętrze "Dziupli" oraz możliwość organizowania zajęć blisko natury to oferta skierowana dla nauczycieli i uczniów szkół wszystkich szczebli.

Dwie polany przy pałacu są doskonałymi miejscami do podsumowania pracowitego dnia przy ognisku i pieczeniu kiełbasek.

Poniżej do pobrania obowiązujący Formularz zgłoszenia edukacyjnego.

Osobą zajmującą się leśną edukacją jest Tomasz Kałek

tomasz.kalek@poznan.lasy.gov.pl

tel. kom.: 604541137


Dla harcerzy i skautów.

HARCERZ MIŁUJE PRZYRODĘ I STARA SIĘ JĄ POZNAĆ.

Nadleśnictwo Grodzisk jest typowo „suchym i bezwodnym" w Wielkopolsce. Jedyny większy zbiornik wodny otoczony lasami to Jezioro Kuźnickie. Jest to jezioro polodowcowe z trudno dostępnym, stromym brzegiem, a jedyne płaskie miejsce jest zabudowane domkami i ośrodkami wypoczynkowymi. Znajdują się tu dwa kąpieliska, jedno w części zabudowanej i drugie, tzw. „Leśna Zatoka" w części zalesionej. Miejsce biwakowe, bo ze względu na brak potrzebnej infrastruktury, polem namiotowym nie może być nazwane, jest dzierżawione przez osobę prywatną.

   Ubogi stan infrastruktury nie odstrasza prawdziwych Harcerzy, którzy chcą w tym miejscu spędzić czas na łonie natury w iście spartańskich warunkach, dlatego Nadleśnictwo Grodzisk wesprze działania Skautów, choćby poprzez udostępnienie map czy pomoc w zakupie tzw. „żerdzi" na budowle obozowe.

   Nadleśnictwo Grodzisk wspomagając działania Harcerzy i Skautów wierzy, że będą przykładem dla innych, jak spędzać czas w lesie nie szkodząc mu, bo przecież:

„HARCERZ MIŁUJE PRZYRODĘ I STARA SIĘ JĄ POZNAĆ."

 

DARZ BÓR I CZUWAJ!

 

 

Telefon do dzierżawcy pola biwakowego: 605557382

 

tekst: Tomasz Kałek


EDUKACJA W LESIE – LAS W EDUKACJI

Spotkanie z nauczycielami w OSW Pałac-Porażyn.

Na zaproszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Grodzisk, w dniu 5 lutego 2016r. do Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Lasów Państwowych Pałac – Porażyn, przybyli przedstawiciele 25-ciu szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatów: grodziskiego i nowotomyskiego.

Tematem spotkania była koordynacja działań edukacji przyrodniczo-leśnej między Nadleśnictwem i placówkami edukacyjnymi ww. powiatów.
Pierwszym punktem programu było zaznajomienie gości z ofertą i możliwościami Nadleśnictwa w temacie edukacji przyrodniczo-leśnej. Goście przeszli trasę ścieżki edukacyjnej oraz zwiedzili izbę edukacyjną „Dziupla", gdzie mogli zobaczyć wyposażenie mogące służyć nauce i rekreacji dzieci i młodzieży podczas pobytu w Ośrodku.

W drugiej części spotkania goście zapoznali się z aktualną sytuacją LP, a w szczególności Nadleśnictwa Grodzisk z naciskiem na  sprawy związane z edukacją przyrodniczo-leśną.
Po prezentacji ww. tematów i przedstawieniu przez przedstawicieli Nadleśnictwa wizji dalszego rozwoju współpracy między szkołami a Nadleśnictwem, goście zadali szereg pytań, z których wynikał jeden wniosek: potrzebne są dalsze spotkania już w gronie wyznaczonych nauczycieli a dotyczące poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży. Konkretnym wnioskiem było wyrażenie prośby, aby Nadleśnictwo sporządziło szczegółowy wykaz sprzętu i wyposażenia oferowanego do działań edukacyjnych i przesłania go do zainteresowanych szkół.

Ostatnim punktem programu była prezentacja na temat wczesnośredniowiecznego grodziska znajdującego się w Sędzinku na terenie Nadleśnictwa. Prezentację przedstawił przedstawiciel Stowarzyszenia „Gród -Zalesie", a zawarte w niej były informacje na temat historii i teraźniejszości grodu, czyli możliwości jego zwiedzania i wydarzeń, które maja tam miejsce w ciągu roku.

Na zakończenie goście zostali zaproszeni na obiad w Pałacu, po którym rozjechali się do domów.

tekst: Tomasz Kałek