Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu - pozyskanie drewna, dzieli się na użytkowanie przedrębne oraz rębne.

Użytkowanie przedrębne - pozyskiwanie drewna związane z pielęgnowaniem lasu, z cięć pielęgnacyjnych (czyszczenie i trzebieże) oraz z cięć przygodnych (sanitarnych).

Użytkowanie rębne - pozyskiwanie drewna związane z koniecznością odnowienia drzewostanu lub wylesieniem z powodu zmiany przeznaczenia gruntu.

Etat cięć - ilość drewna do pozyskania, określona w planie urządzenia lasu, wynikająca z potrzeb odnowienia, pielęgnowania i ochrony lasu oraz z zasady trwałości i ciągłości użytkowania.

Średnioroczny etat powierzchniowy pozyskania drewna wg obowiązującego Planu Urządzenia Lasu na lata 2009-2018 w nadleśnictwie wynosi ogółem - 1618,56 ha, w tym:

  • Rębnie zupełne - 142,23 ha;
  • Rębnie złożone (zreduk.) - 55,63 ha;
  • Trzebieże późne - 932,41 ha
  • Trzebieże wczesne - 444,30 ha
  • Pielęgnacja młodników - 43,99 ha.

Średnioroczny etat masowy pozyskania drewna wynosi 96063,00 m3, w tym:

  • Rębnie zupełne - 35393,10 m3;
  • Rębnie złożone - 14395,80 m3;
  • Pozostałe rębne - 252,10 m3;
  • Przedrębne - 46022,00 m3.